این دختر ایرانی 11 بار مار افعی را بوسیده است +تصویر

امروز هم در سیرداغ در باب مطالب جالب و خواندنی خبری داریم با عنوان این دختر ایرانی 11 بار مار افعی را بوسیده است +تصویر که امیدواریم مورد استقبال شما قرار گیرد. این دختر ایرانی 11 بار مار افعی را بوسیده است +تصویر  با استناد به معمول هندی ها و کشور های جنوب شرق آسیا ...

امروز هم در سیرداغ در باب مطالب جالب و خواندنی خبری داریم با عنوان این دختر ایرانی 11 بار مار افعی را بوسیده است +تصویر که امیدواریم مورد استقبال شما قرار گیرد.

این دختر ایرانی 11 بار مار افعی را بوسیده است +تصویر 

با استناد به معمول هندی ها و کشور های جنوب شرق آسیا در بازی با مارهای سمی و کشنده ماهر هستند با اینحال شاید دوست داشته باشید بدانید که در ایران نیز اینکار انجام می‌شود. روزنامه شهروند با دختر 20 ساله اي بنام فائزه غلامی که “ملکه مار ایران” لقب گرفته گفت و گو کرده است.بخشی از این گفت و گو را میخوانید “ملکه مار ایران” لقبی بود که بعد از ثبت رکورد روی تو گذاشتند.

 

بله; این لقب را بعد از رکوردم روی من گذاشتند ودر گوگل هم اگر سرچ کنید، اسم من می آید.

چند سالت است؟

بیست سالم است.

 

کجا زندگی می کنی؟
شهرکرد. دانشجو هستم.

چه رشته‌اي و کجا؟

روانشناسی; دانشگاه شهرکرد.

 

چه زمانی احساس کردی با مارها راحت هستی؟

 

من از سه سالگی شروع به شناختن مارها و برقراری رابطه با آن ها کردم; به خاطر علاقه‌اي که به طبیعت و حیوانات داشتم، به‌خصوص مارها. با اینحال من درمقایسه با دیگر عضو های خانواده‌ام علاقه بیشتری دراین عرصه از خودم نشان دادم. با این وجود بعد از رکورد هفت‌سالگی‌ام احساس کردم میتوانم با این موجود بیشتر عجین شوم.

 

چه شد که به فکر ثبت اسمت در کتاب کتاب گینس افتادی؟

 

پدرم در روزنامه‌اي خوانده بود که یک دختر چینی توانسته سر مار کبرا را سه بار ببوسد.پدرم وقتی دید من استعداد و دلبستگی دارم، شروع به آموزش من کرد.همین آموزش و تجربه پدرم کمک کرد تا بتوانم زبان شاه مار کبرا را یازده بار ببوسم.

این دختر ایرانی 11 بار مار افعی را بوسیده است +تصویراولین‌بار که خواستی نوک زبان مار را ببوسی، نترسیدی؟

 

در آن دوران هفت‌ ساله بودم; برای همین از مار ترس نداشتم، چون کودکی کنجکاو و علاقه‌مندبه حیوانات به‌خصوص مارها بودم. همینطور آموزش‌هایي که پدرم به من داده بود، دلیل شد از مار ترس نداشته باشم;تا جاییکه به خاطر دارم، خیلی علاقه مند بودم زودتر این رکورد را بزنم و به همه ی نشان بدهم که یک دختر بختیاری چه هنری دارد.

 

نگاه همسالانت به تو چگونه بود؟ تعجب نمیکردند یا به خاطر این اختلاف احساس نمیکردند می بایست از تو دوردستی کنند؟

 

نه; خدا را شکر خیلی نگاه مثبت و خوبی داشته‌اند;

 

خیلی کنجکاو هستند در باب این خزنده معلومات داشته باشند. قادریم بگوییم بیشترین صحبت من و اطرافیانمدر مورد مار است. همینطور اجتماعی بودنم دلیل شده تا با اطرافیانم به سهولت رابطه برقرار کنم.ممکن است برای همین است که تعداد فراوانی از دوستانم عاشق حرفه من هم شده‌اند.

 

با اینحال بچگی تو بهمین خاطر، با دیگران اختلاف داشته. اکنون که بزرگ تر شده‌اي،

 

احساس نمیکنی این اختلاف خسته کننده باشد؟ از این کودکی رضایت داشتی؟

 

بله; همان‌ طور که گفتم به خاطر علاقه‌ام به طبیعت، حیوانات و به‌خصوص مارها درمقایسه با عضو های خانواده‌امبیشتر علاقه نشان دادم. با این وجود هیچ‌گاه پدرم ما را وادار به ورود در اینکار نکرد،برای همین از بین ۶ فرزند، تنها ٣ فرزند به اینکار علاقه نمایش دادند و وارد آن شدند.

 

این دل و جرأت به خاطر این نیست که تو صاحب مارها هستی؟

 

اصلا برای مارها فرقی دارد که کسی صاحب‌شان باشد یا نه؟ مارها قدرت تشخیص آدم‌ها را از هم دیگر دارند؟

 

مار حیوانی وحشی است و رام نمی شود.مار دوست و دشمن نمی‌شناسد، هر لحظه امکان دارد کسی را بزند.بهمین جهت مسلما نمیتواند برای خود صاحب داشته باشد.

این دختر ایرانی 11 بار مار افعی را بوسیده است +تصویرپس تا به ‌حال تو را هم نیش زده.

 

بله; انگشت پدرم به خاطر گزش مار قطع شد. مار افعی هم یکدفعه چشمش را نیش زد.حتی مار کبرا یکدفعه خودم را در کنفرانس کوهسنگی مشهد نیش زد. خدا را شکر با تجربه پدرو بهمراه داشتن پاتن «پادزهر» جان سالم به در بردم.

 

بدترین مجروح که از مار خوردی چه زمانی بود؟

 

بدترین مجروح که خوردم، چند‌ سال پیش بود; وقتی که مار کبرا لبم را در لحظه نمایش نیش زد;با این وجود بسیار محشر جان سالم به در بردم. با اینحال این رخداد هم به خاطر سهل‌انگاری یکی از تماشاچیان بود;از آنجاییکه پدرم قبل از نمایش مطرح کرد با دوربین فلش نزنید، چون چشم‌هاي مار به نور فلش حساس است،با اینحال تماشاگران بدون دقت به این مسئله در لحظه عکسبرداری فلش زدند. فلش دوربین دلیل شد مار اذیت شود و مرا نیش بزند.

 

اصلا مارها انسان‌ها را از هم تشخیص میدهند؟

 

چشمان مار مشبکی شکل میبیند «مات». اجسام زنده‌اي راکه از خود گرما دارند،محرک قرمز رنگ می بیند و اجسام بی‌جان را زرد‌رنگ میبیند. این یک وصف مستند از دید مار است;با اینحال به ‌طور کلی انسان را مانند بقیه موجودات حس می کند.

 

مارها از چه چیزی عصبی میشوند؟

 

مارها هم مانند همه ی حیوانات و حتی مانند خود انسان از اینکه مورد اذیت و اذيت قرار بگیرندیا کسی به حریمشان وارد شود، خشمگین میشوند. مارها را هرگز اذیت نکنید; از آنجاییکه دراین صورت خودرا به لبه پرتگاه مرگ نزدیک می کنید، به‌گونه‌اي که خودتان دلیل تحریک مارها می شوید و به ناگاه گزیده میشوید.

 

چه زمانی به انسان حمله می کنند؟

 

ممکن است بتوان اولین دلیل نیش‌زدن مار را دفاع از خود دانست. با این وجود عوامل دیگرینیز در آن تأثیرگذارند، مانند وقتی که می خواهند شکار کنند و شکار خودرا از پا بیندازند.

 

پس محتمل است به هر موجود زنده‌اي حمله کند.

 

همان‌ طور که گفتم، مار برای دفاع از خودش و شکار، نیش میزند.در شرح خوب است بگویم در دو حالت نیش می زند; اگر از سوي موجود زنده مورد اذيت قرار بگیرد و اگر گرسنه باشد.

 

خودت هیچ‌وقت فکر کرده‌اي وقتی که خواب هستی یا حواست نیست، تو را بزند؟

 

بسیار محشر، ما در بیشتر مواقع احتیاط میکنیم تا این رخداد نیفتد، با اینحال وقتی که حواسمان به مارهای دیگری است،یک مار به روش ناگهانی حمله میکند. با این وجود تابه‌حال در خواب پیش نیامده.

 

با همه این مطالب مطرح شده، چرا دیگر مار ندارید؟

 

نمی توان گفت مار نداریم، چون مار داریم با اینحال در کنفرانس نگه‌داری میشوند.با این وجود مدت زمانی هست که من از اجرای نمایش با مارها خداحافظی کردم. گاهی اوقات به کنفرانس می‌رومو با مارها بازی میکنم. علاقه من به مارها از بین نرفته است.

 

در نمایش‌ها حضور پیدا نمی کني. چرا؟

 

با بالارفتن سنم دیگر صلاح نمیدانستم که در نمایش با مار‌ها حضور داشته باشماما مطالعه در عرصه خزندگان و مارها را همان‌ گونه ادامه میدهم. به امید اینکه در عرصه علمی بتوانمافتخارات بیشتری کسب کنم.

 

درصورتی که کسی رکوردت را در بوسیدن مار بشکند، حاضر به رقابت با ایشان هستی؟

 

فکر نمیکنم کسی بتواند رکورد مرا بشکند. اگر می‌توانستند تابه‌حال رکوردم را شکسته بودند.

 

غیر ازآن رکورد، تو ١٢ساعت با مارها زندگی کرده‌اي. در آن ١٢ساعت، ترس یا مشکلی برایت بوجود نیامد؟

 

در سن ١١سالگی بهمراه برادر ۶ساله‌ام، ١٢ساعت در آکواریوم با ٣٠ نوع مار سمی زندگی کردیم.پدرم فردی باتجربه است. زمانی هم که ما در آکواریوم بودیم، حضور داشتو اگر اتفاقی می‌افتاد، زود دست بکار می ‌شد. با این وجود باید درنظر داشت که ما مدت‌ها آموزش دیده بودیمو چون من از برادرم بزرگ تر بودم، محیط داخل آکواریوم را بازرسی میکردم;

 

با برادرم صحبت میکردم و از تجربه اولین رکوردم برایش میگفتم یا از خواص و زیبایی‌هاي مارهاکه چه موجودات خواستنی هستند. از این طریق به برادرم آرامش می‌دادمو با مارها بازی میکردیم تا مارها احساس نکنند از انها ترسیده‌ایم، چون ۵٠‌درصد مارگزیدگی از ترس رخداد می‌افتد.

 

تا‌به‌حال به فکر صادرات مار یا پوست مار هم بوده‌اید؟

 

چند سالی هست که مانند اینکار را انجام می دهیم. مارهای کمیاب را در محیطی مناسبو مانند با محیط زندگی‌شان درکنار هم می گذاریم و انها جفت‌گیری میکنند. از این طریق مار تولیدمثل می کند.این مسئله دلیل پرورش و گسترش مار شده است

 

باید در اینجا این خبر خوب را به شما بگوییم که دراین عرصه توانسته‌ایم موفقیت‌هاي بسیاری به دست بیاوریم. ازجمله زایمان 20 قلو مار بوآ.زایمان مار چیز عجیبی نیست، با اینحال اینکه مار در شرایط آکواریومی زایمان کند، باورنکردنی است،با اینحال در کنفرانس ما این رخداد افتاد.

 

از دیگر رويدادها مهیج دیگر، تخم‌گذاری شاه مار مرجانی و به جهان آمدن بچه‌ هایش بود،از آنجاییکه این مار در شرایط محیطی جنگل هم کم پیش می آید بچه‌هایش سالم به جهان بیایندولی در کنفرانس ده بچه سالم از تخم خارج شدند

 

 

امیدواریم از خواند نوشته این دختر ایرانی 11 بار مار افعی را بوسیده است +تصویر لذت برده باشید. در بیشتر مواقع میتوانید مطالب سیرداغ را برای دوستان خود ارسال کنید.

مطالب مرتبط