باورنکردنی ترین رسم ها برای مبدل شدن پسران به مرد

اگر به مطالب علمی علاقه مندید، خواندن نوشته”باورنکردنی ترین رسم ها برای مبدل شدن پسران به مرد” به شما توصیه میکنیم. باورنکردنی ترین رسم ها برای مبدل شدن پسران به مرد  برای مبدل شدن پسر به مرد در سنین جوانی و بلوغ عده ای از قبیله هاي سنتی در جهان میباشند که از پسرها کارهای ...

اگر به مطالب علمی علاقه مندید، خواندن نوشته”باورنکردنی ترین رسم ها برای مبدل شدن پسران به مرد” به شما توصیه میکنیم.

باورنکردنی ترین رسم ها برای مبدل شدن پسران به مرد 

برای مبدل شدن پسر به مرد در سنین جوانی و بلوغ عده ای از قبیله هاي سنتی در جهان میباشند که از پسرها کارهای باورنکردنی غریبی می‌خواهند. به میزان شبیه به که دوست داریم در باب زندگی مان شکایت کنیم، می‌توانیم آن را از آنچه که هست برای خود سخت تر کنیم. حقیقتی می باشد مبنی بر اینکه انسان همه ي وقت انچه را میخواهد که ندارد.

 

این مسئله بدان معناست که ما وقت فراوانی را صرف فکر کردن به چیزهایی که نداریم و می توانستیم داشته باشیم می‌کنیم، بدون اینکه یک لحظه به فکرمان خطور کند که ممکن بود خیلی کمتر از آن چیزی داشته باشیم که هم اینک داریم. این مسئله ما را درمقایسه با سختی های شمار فراوانی از هموطنان و حتی افرادی که در کشورهای دور دست زندگی می‌کنند بی دقت می سازد

 

در جوامع پیشرفته حال حاضر هیچ الزامی به انجام مراسم یا کارهای مخصوصی برای عبور از یک دوره ي ویژه در زندگی مانند مرد شدن و عبور از دوران نوجوانی نیست. در شمار فراوانی از کشورها و فرهنگ ها شمار فراوانی از پسران برای اثبات خود بعنوان یک مرد باید کارهای خطرناک و دردناکی انجام دهند.

 

گرچه این مسئله در باب زنان نیز صحت دارد با اینحال در این نوشته ما تصمیم گرفته ایم به مراسم ویژه و وحشتناکی بپردازیم که پسرهای جوان برای وارد شدن به جهان مردانگی باید انجام دهند. با ادامه ي نوشته همراه باشید

 

۱۵- دستکش مورچه ي گلوله اي

عجیب ترین رسم ها برای تبدیل شدن پسران به مرد

با وجود این که به ذهن خطور می کند این مراسم را باید ناخوشایند ترین مراسم گذر از دوره ي کودکی برای پسران دانست با اینحال باید تصدیق کرد که کمتر از دیگر روشها باورنکردنی و غریب و افراطی هست. برای افرادی که مورچه ي گلوله اي یا مورچه ي گلوله زن «Bullet Ant» را نمی شناسند

 

باید بگوییم که محققان بر این باورند گزش این مورچه دردناک ترین گزش در بین مورچه ها هست. گزش به وسیله اي مورچه دردی گزگز کننده را بوجود می آورد که بین ۴ تا ۲۴ ساعت تداوم خواهد داشت. گرچه دیدنی این هست که بدانید این درد تنها با این وجود ي گزش تنها یک مورچه ایجادخواهد شد.

 

قبیله ي ساتری- ماوی «Satere-Mawe» در آمازون پسران خود را برای گذار از دوره ي کودکی و وارد شدن به دوران مردانگی مجبور میکنند که دست خود را به مدت حدود ۱۰ دقیقه داخل یک دستکش ویژه فرو ببرند که صدها مورچه ي گلوله اي در داخل آن قرار دارد. در حقیقت آنها باید این دستکش را کامل بپوشند

 

و در این مدت صدایشان نیز درنیاید در حالی‌که مورچه ها دائم انها را می گزند. یقیناً یقین نکنید با اینحال در عده ای از موارد این پسربچه ها باید چنین کاری را چندین بار قبلی از ورود به دوره ي مردانگی انجام دهند تا بدین ترتیب از جانب قبیله بعنوان یک مرد پذیرفته شوند.

 

در حالی‌که گزیده شدن به وسیله تنها یک مورچه ي گلوله اي درد غیرقابل تحملی را به شخص وارد میکند، این پسربچه هاي نگون اقبال آنقدر زهر این مورچه را در بدن خود دارند که برای ایام درد میکشند و از درد به دور خود میچرخند و دست هایشان را لزرش میدهند و گرچه در این مدت توانایی سود گیری از دست هایشان را نیز ندارند.

 

۱۴- پرش از بلندی روی زمین

عجیب ترین رسم ها برای تبدیل شدن پسران به مرد

قبلی از آن که این مراسم را برای شما شرح دهیم باید بگوییم که این شیوه همان شکلی که که از اسم آن برمی آید بسیار خطرناک هست. در این شیوه که مشابهت فراوانی به بانجی جامپینگ دارد با اینحال صدها برابر خطرناک تر و مرگبار تر هست، مردم قبیله ي وانواتو «Vanuatu» در اقیانوس آرام در فصل برداشت کالا چنین مراسمی را انجام میدهند

 

که بطور کلیً در دست مردان هست. مردم این قبیله هرساله یک برج چوبی می سازند که مردان قبیله می بایست از بلندی بین ۳ تا ۳۰ متری و حتی اکثر از آن نیز خود را به پایین پرت کنند.مردانی که میخواهند در این مراسم کمپانی کنند از برج چوبی بالا رفته سپس یک شاخه درخت انگور به پای خود بسته و خود را به پایین برج پرتاب می‌کنند

 

که در عده ای از موارد سرعت آنها در لحظه سقوط به ۷۰ کیلومتر در ساعت نیز میرسد. نکته ي اصلی این مراسم اینجاست که باید تا جاییکه امکان دارد به زمین نزدیک شد. از آن جاییکه هیچ چیزی غیر از شاخه ي درخت انگور بدن فرد را نگه نداشته، هرگونه اشتباه محاسباتی با برخورد شدید به زمین و یقینا مرگ همراه شود. این مراسم هم در فصل درو و هم برای مرد شدن پسران جوان انجام می‌شود.

 

۱۳- خونریزی بینی

عجیب ترین رسم ها برای تبدیل شدن پسران به مرد

با اینکه همۀ ي ما یقین داریم که خونریزی بینی اذیت دهنده هست با اینحال کسی آن را بدترین چیز موجود در جهان با دردی فراوان نمی‌داند. با اینحال در قبیله اي به اسم قبیله ي سامبیا «Sambia» در پاپوآ گینه نو، پسربچه ها را در طول یک مراسم بسیار دردناک و ناخوشایند که شامل خون امدن از بینی نیز میشود

 

وارد جهان مردانگی می‌کنند. در این مراسم پسربچه ها را به درخت می بندد که نتوانند فرار کنند. سپس مردان بالغ قبیله با فرو کردن نی هاي هاي تیز و خشک در داخل بینی پسربچه ها انها را آنقدر در داخل بینی طفل فشار میدهند تا بینی وی دچار خونریزی شود. وقتی که خون از بینی پسربچه جاری شد، مرد ذکر شده فریادی از سر شادی سر داده و ادامه کارهایی که باید بر روی پسر برای وارد شدن به جهان مردها انجام شود را ادامه می‌دهد.

 

۱۲- مسابقه ي تازیانه

عجیب ترین رسم ها برای تبدیل شدن پسران به مرد

اگر چه این شیوه بسیار ناخوشایند، وحشیانه و دردناک به ذهن خطور میکند با اینحال باید اذعان کرد که این شیوه برای گذار از دوران کودکی به مردانگی اکثر از دیگر روشهای موجود در این لیست برای ما قابل درک هست. مسابقه ي تازیانه در بین نوجوانان قبیله ي فولا «Fula» در آفریقا برخلاف دیگر مراسم مبدل یک نوجوان به یک مرد که جنبه ي روحانی دارد،

 

در حقیقت یک نبرد جسمانی بین دو نوجوان برای اثبات خود بعنوان مرد هست. در حقیقت این نوجوانان از روستاهای متفاوتی میباشند که حاوی چنین مفهومی خواهد بود که این مسابقه نه تنها نبردی بین دو نوجوان برای پیروزی و رسیدن به مردانگی هست حتی نبردی مهم بین دو روستا نیز به شمار می‌آید.

 

ناخوشایندتر اینکه این تازیانه هاي پر از خار بوده و نوک آنها نیز وسایل تیزی کار قرار داده شده هست. از نوجوانانی که در این مراسم دردناک کمپانی میکنند انتظار میرود که تا حد ممکن درد ناچیزی را در صورت خود نشان دهند.

 

۱۱- زخم زدن روی بدن

عجیب ترین رسم ها برای تبدیل شدن پسران به مرد

زخم زدن روی بدن نیز تا اندازه ای مانند تتو و آویزان کردن وسایل به پوست بدن هست با اینحال باید بدانید که طی یک مراسم دردناک و برای عبور از دوره ي کودکی و رسیدن به مردانگی سود گیری می‌شود. این مراسم دیوانه وار ترسناکتر از هر جای دیگری در بین اهالی قبایل کنار رودخانه ي سپیک «Sepik River» در گینه ي نو انجام میشود. در حقیقت مردان بالغ و کهنسال قبیله با تیغ هاي نوک تیز سر وقت پسربچه ها رفته و روی بدن آنها برنامه هاي مخصوصی را حکاکی می‌کنند.

 

این برش ها بعد از اینکه افزایش پیدا کردند مشابهت بسیاری به پوست کروکودیل پیدا میکنند. در حقیقت مردم این قبایل بر این باورند که با اینکار، روح کروکودیل طفل را از درون بلعیده و یک مرد از ایشان به جای می‌گذارد. دیدنی اینکه مراسم زخم زنی تنها بخش کوچکی از مراسم عبور از دوران کودکی برای پسربچه ها به شمار می‌آید. در حقیقت این مراسم ایام ادامه دارد و هر روز پسربچه ها رنج ها و مشقت هاي بیشتری را برای رسیدن به مردانگی طی می‌کنند.

 

۱۰- شکار شیر

عجیب ترین رسم ها برای تبدیل شدن پسران به مرد

این شیوه هم شبیه شمار فراوانی از روشهای سنتی دیگر متوقف شده و کشورها مانع از ادامه ي آن در بین قبایل بومی شده اند. مردم قبیله ي ماسای «Masai» در دشت هاي آفریقا هر ۶ تا ۱۰ سال یکبار جنگجویان خود را عوض می‌کنند تا این گروه از جامعه ي خود را تا حد ممکن شاداب و نیرومند نگه دارند چونکه وظیفه ي آنها بسیار حیاتی و خطیر هست.

 

برای اینکار، نوجوانان منتخب ختنه شده و در اردوگاه جنگجویان نگهداشته می‌شوند تا لحظه عضویت آنها در دسته ي جنگجویان فرا برسد. در این لحظه این مردم باید ارزش خود را به اثبات برسانند و برای اینکار باید تنها با اتکا به دانش و قدرت خود تنها به راه افتاده و شکار کنند و بالاخره یک شیر را از پا دربیاورند و اینکار را تنها با یک نیزه باید انجام دهند. این سنت دیگر از بین رفته چونکه کشورهای آفریقایی برای حفاظت از جان شیرها چنین مراسماتی را ممنوع کرده اند.

 

۹- پرش از روی گاو

عجیب ترین رسم ها برای تبدیل شدن پسران به مرد

همانگونه که در نوشته اي دیگر در باب سنت هاي باورنکردنی قبایل آفریقایی به این سنت اشاره کردیم، سنت پریدن از روی گاو یکی از باورنکردنی ترین روشهای موجود در این لیست برای اثبات مردانگی هست. در اتیوپی مردان جوان قبایل باید در حالی‌که عریان شده اند سه بار کامل از روی ردیفی از ۴ گاو نر اخته شده بپرند

 

و بعد از تمام شدن سه بار پرش بعنوان یک مرد به زمین باز خواهند گشت. با اینحال این تنها نکته ي دیدنی در باب این مراسم نیست چونکه دقایقی قبلی از شروع مراسم پریدن از روی گاوها، دختران و زنان قبیله به رقص و پرش و پایکوبی می‌پردازند. در حقیقت این زنان هر یک از اطرافیان یا آشنایان پسری میباشند که در شرف مبدل شدن به مرد قرار دارد.

 

قبلی از شروع مراسم پرش پسران جوان قبیله، هر یک از این دختران چوبی در دست دارد که آن را به یکی از مردان بالغ قبیله که مرد صلاحیت داری شمرده می‌شود داده و این مرد آنها را با این چوب میزند تا خون از بدنشان جاری شود. چنین کاری نشان می‌دهد که زنان نزدیک به آن پسر جوان برای مبدل شدن ایشان به مرد درد را بردباری میکنند.

 

یقیناً برای شما هم پرسش باشد که اگر این مراسم برای مبدل شدن پسران به مردانی بالغ هست چرا باید زنان درد بکشند؟ ما هم نمی‌دانیم!

 

۸- کشتن برده

عجیب ترین رسم ها برای تبدیل شدن پسران به مرد

در دوران اسپارتی ها در یونان باستان تنها راه برای اینکه خود را بعنوان یک مرد به جامعه اثبات میکردید این بود که به یک سرباز دلیر مبدل شوید که بسیار سختگیرانه به ذهن خطور می کند. حتی فرد خود نمی موفق شد گزینه کند که به سرباز مبدل شود یا نه و اسپارت ها پسربچه ها را در سن ۷ سالگی از خانواده هایشان جدا کرده و به مدت بیش از یک دهه ي آتی به دور از خانواده، هر روز انها را تعلیم می دادند تا به جنگجویانی سنگدل مبدل شوند.

 

این تعلیم ها تا سن ۱۸ سالگی ادامه می یافت و آن گاه باید در مراسم اسپارتی ها به اسم «کشتن رعیت یا برده» «Helot killing» کمپانی می‌کردند تا به یک مرد و یک سرباز مبدل شوند. برای اینکار سرباز اسپارتی باید شب به حاشیه هاي شهر می رفت و شب لحظه با تنها چاقویی که در دست داشت هر شخصی از این برده ها راکه در سر راهش قرار داشت می کشت و به محل تعلیم خود باز می گشت.

 

۷-آویزان شدن از قلاب

عجیب ترین رسم ها برای تبدیل شدن پسران به مرد

این سنت به وسیله قبیله اي از سرخپوستان آمریکایی به اسم «ماندان» «Mandan» انجام می شد. به طرز ساده وقتی که پسران نوجوان این قبیله حاضر ي ورود به مردانیگ بودند به مدت سه یا چهار روز چیزی نمی خوردند و نمی خوابیدند. سپس وارد یک چادر سرخپوستی ویژه شده و با مردم مشهور بشاش می نشستند.

 

پیشتر حفره هایي در روی پوست انها در ناحیه ي سینه و شانه ها بوجود آمده و مردان بالغ قبیله سیخ هاي چوبی را از داخل این حفره ها و از پشت ماهیچه ها رد می‌کردند. سپس این مردم را با سود گیری از همین سیخ ها از سقف چادر آویزان میکردند.

 

این مردم اجازه ي فریاد کشیدن نیز نداشتند و مراسم نیز تنها در حضور مردان انجام می‌گرفت. سپس وزنه هایي به پاهای این مردم بسته می شد تا فشار بیشتری به آنها وارد گردد. آنها باز هم آویزان باقی می ماندند تا از هوش بروند و وقتی که بطور کلیً بیهوش شده بودند پایین اورده می‌شدند. سپس وقتی که به هوش می آمد یکی از انگشت هاي وی به علامت ي قربانی دادن برای خدایان قطع می شد.

 

حتی با اینکار نیز مراسم دردناک ورود به مردانگی تمام نمی شد. باز هم که سیخ ها در بدن این مردم فرو رفته بود و وزنه ها در پاهایشان قرار داشت آنها را در روستا می چرخاندند و سیخ هاي چوبی از طرف مقابل محلی که سیخ از آن جا در بدن ایشان فرو رفته بود بیرون کشیده می شد.

 

۶- قربانی کردن دشمن

عجیب ترین رسم ها برای تبدیل شدن پسران به مرد

به ذهن خطور میکند که به هر میزان در لحظه عقب تر برویم شیوه عبور از دوران نوجوانی و ورود به مردانگی برای پسربچه ها سخت تر و خوفناک تر بوده هست. در طول دوران امپراطوری آزتک، تمامی پسران تعلیم هاي نظامی خود را در روز تولید هفده سالگی خود در ابتدا می‌کردند و این تعلیم که برای تمامی پسران اجباری بود زمانی به آخر میرسید که هر پسر یکی از مردم دشمن را بازداشت کرده و به روستای خود می آورد.

 

این زندانی به وسیله پسری که ایشان را توقیف کرده بود قربانی می شد و تنها آن وقت بود که ایشان را بعنوان یک مرد در جامعه ي آزتک می پذیرفتند.پیشتر اگر وی میخواست اکثر ترقی کند و به یک جنگجوی جگوار یا عقاب مبدل شود باید به قربانی کردن دشمنان خود که مستلزم دستگیری شمار بیشتری از آنان بود ادامه می داد. برای نمونه هر فرد برای مبدل شدن به یک جنگجوی عقاب باید ۲۱ زندانی گوناگون را بازداشت کرده و قربانی می‌کرد.

 

۵- تولد مرد

عجیب ترین رسم ها برای تبدیل شدن پسران به مرد

مانند دیگر اهالی موجود در این لیست، بومیان استرالیایی ماردودجارا «Mardudjara» نیز مراسم و سنت هاي متعددی برای مبدل شدن از یک پسربچه به مردی بالغ دارند که در این نوشته نمیتوانیم به همۀ ي انها بپردازیم. در این جوامع بین سنین ۱۰ تا ۱۲ سالگی یکی از دندانهای جلوی پسربچه ها را در می آورند

 

و لایه ي بین پره هاي بینی حفره می‌شود. با اینحال این رنج ها در سنجش با انچه که در انتظار این کودکان نگون اقبال هست بسیار قابل صرفنظر خواهد بود. این مراسم به منزله ي این هست که پسربچه دیگر مرده حساب میشود و در تمام طول این پروسه حق گفتگو کردن ندارد.

 

پیشتر ایشان را بدون هیچ داروی بی حس کننده اي ختنه می‌کنند و باید بی درنگ به شکار بروند. این پسربچه ها تا قبلی از شکار کردن اجازه بازگشت به روستا را ندارند و وقتی که بازگردند باید تمامی بدنشان آغشته به خون شکارشان باشد. در این موقع انها به طرز رسمی بعنوان یک مرد به زندگی بازگشته و مورد تایید اهالی خود قرار می‌گیرند.

 

۴- مراسم وایسوکان

عجیب ترین رسم ها برای تبدیل شدن پسران به مرد

وقتی که پسران جوان قبایل سرخپوستی آلگونکوین «Algonquin» برای مبدل شدن به مردانی بالغ حاضر میشدند، به بیرون از شهر منتقل شده و در یک مکان خلوت قرنطینه می گردیدند، جاییکه باید وایسوکان «wysoccan» می نوشیدند که ترکیبی بدست آمده از گیاه «دام شیطان» «Devil’s Snare» یا «قیاق» بود.

 

دیدنی اینکه این گیاه دلیل ایجاد حالات باورنکردنی و توهماتی در فرد می شد که به یقین مردم قبیله ي آلگونکوین حافظه و خاطرات دوران کودکی را از فکر پسربچه ها پاک کرده و به عده ای از این مردم اجازه می داد که با خدایان رابطه برقرار کنند.این ترکیب بسیار ناخوشایند هر روز و به مدت ۲۰ روز به پسربچه ها خورانده می شد

 

و بدین ترتیب با نوشیدن مخلوط حاصل از این گیاه سمی و خطرناک و هضم آن، فرد قدرت مخصوصی پیدا میکرد. با اینحال بدبختانه عده ای از این پسران نگون اقبال پس زا آخر مراسم طولانی مبدل شدن به مرد دچار فراموشی کامل میشدند، عده ای نیز توانایی سخن گفتن را از دست می دادند و حتی عده ای نیز با این وجود ي زهر گیاه دام شیطان جان می باختند.

 

۳- امتحان هاي شکار

عجیب ترین رسم ها برای تبدیل شدن پسران به مرد

در لحظه امتحان شکار ماتیس «Matis» که در چندین مرحله ي بسیار سخت انجام می‌گیرد باید اذعان کرد که به معنای حقیقی کلمه پسربچه از مرد جدا خواهد شد. این امتحان شامل چندین کار بسیار ناخوشایند هست که صلاحیت و توانایی شکارچیان را تایید خواهد نمود و هم لحظه چنان انها را محکم و سرسخت خواهد نمود

 

که توانایی رویارویی با هر خطری در جنگل را خواهند داشت. انها پیش از هرچیز شیره ي تلخ یک گیاه بسیار تند را در چشمان خود ریخته و زهر یک قورباغه ي بسیار سمی را می‌نوشند که به هر میزان در معده دارند را بالا می آورند، بدین ترتیب بطور کلیً پاک و مطهر میشوند و پیشتر همدیگر را با برگ هایي خاردار و بزرگ می‌زنند.

 

زهر قورباغه اي که این مردم می‌خورند حاوی مواد دیگری هست که به یقین مردم قبیله دلیل تقویت سیستم ایمنی بدن و از میان بردن مریضی ها می‌شود. این مسئله بدان معنا خواهد بود که این مراسم دلیل تقویت و افزایش سلامتی این شکارچیان خواهد شد و تنها یک مراسم برای نشان دادن قدرت جسمی و روحی نیست.

 

۲- مراسم روسفیرینگ

عجیب ترین رسم ها برای تبدیل شدن پسران به مرد

یقیناً بتوان این مراسم را راحت ترین و انسانی ترین مراسم مبدل شدن به مرد در این لیست اسم گذاری کرد و گرچه امروزه نیز در جوامع پیشرفته اي مانند مردم اهل نروژ انجام میشود. در حقیقت مراسم روسفیرینگ «Russefeiring» برای تمامی نوجوانان اعم از دختر و پسر و بعد از بیش از یک دهه تعلیم اجباری انجام گفتهو بعد از آن آنها وارد جهان مردم بالغ می‌شوند.

 

این مراسم در آخر دوره ي دبیرستان انجام می‌گیرد و پسرها و دخترها با پوشیدن لباسهای رنگی چند روزی را به مهمانی و خوشگذرانی می گذرانند. این مراسم در حقیقت نوجوانان را وارد جهان بزرگسالان کرده و همۀ ي مردم این تجربه را در تمامی طول زندگی خود به خاطر خواهند داشت. دیدنی اینکه مست شدن و سر و صدا و خرابکاری از مواردی هست که در این مراسم مجاز و حتی ضروری عنوان می‌شود.

 

۱- جستجوی بصیرت

عجیب ترین رسم ها برای تبدیل شدن پسران به مرد

برخلاف آنچه که عبارت «جستجوی بصیرت» در دوره ي حال حاضر معنی می‌شود، این مراسم در حقیقت در بین سرخپوستان کشور آمریکا انجام میگرفت و بدبختانه مهاجران سفید پوست از همین مراسم بعنوان بهانه اي برای از میان بردن و بدنام کردن سرخپوستان سود گیری کردند. در حقیقت این سفر یک سفر یکه و تنها همراه

 

با اندکی برگ کاکتوس و گیاهان توهم زا برای رسیدن به حقیقت نبود. در واقعیتجستجوی بصیرت سفری بود که پسر بچه ها باید مدتی را روزه می‌دریافت کردند و در طول این مدت از روستا و قبیله ي خود دور میشدند. هدف آنها از اینکار این بود که به یک بصیرت و روشنایی برسند که مسیر زندگی آتی ي انها را برایشان واضح کند. در آخر این مراسم وی به یک مرد مبدل شده و جامعه ایشان را به طرز رسمی بعنوان یک مرد می پذیرفت.

 

 

در بیشتر مواقع میتوانید مطالب علمی مثل نوشته باورنکردنی ترین رسم ها برای مبدل شدن پسران به مرد را در سیرداغ بخوانید و به دوستان خود معرفی کنید.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *