حقایق باورنکردنی پیرامون دوقلوهای همسان

اگر به مطالب علمی علاقه مندید، خواندن نوشته”حقایق باورنکردنی پیرامون دوقلوهای همسان” به شما توصیه میکنیم. حقایق باورنکردنی پیرامون دوقلوهای همسان  دوقلوهاي همسان بطور کلی شبیه به یک دیگر هستند و درمورد زندگی آنها و نحوه شکل‌گیری تخمک در لحظه لقاح آنها بررسی ها فراوانی صورت گرفته است. دوقلوهای همسان به دنیایی دیگر تعلق دارند و ...

اگر به مطالب علمی علاقه مندید، خواندن نوشته”حقایق باورنکردنی پیرامون دوقلوهای همسان” به شما توصیه میکنیم.

حقایق باورنکردنی پیرامون دوقلوهای همسان 

دوقلوهاي همسان بطور کلی شبیه به یک دیگر هستند و درمورد زندگی آنها و نحوه شکل‌گیری تخمک در لحظه لقاح آنها بررسی ها فراوانی صورت گرفته است. دوقلوهای همسان به دنیایی دیگر تعلق دارند و اگر باور ندارید مقداری به افرادی که کپی ژنتیکی هم بوده، دریک لحظه شکل گرفته و حتی دی ان اي مشابهی دارند فکر کنید.

 

دوقلوهای همسان جهان پیچیده اي دارند حتی برخی از انها حس مشابهی داشته و شرایط روحی هم دیگر را درک می‌کنند. با اینحال باید بدانید که جهان دوقلوها تنها به مشابهت ظاهری و اخلاقیات یکسان و دیگر مشابهت هاي دلنشین خلاصه نمی‌شود. پیشتر این نوشته می‌خواهیم شما رابا خصوصیت هایي باورنکردنی در باب دوقلوها آشنا کنیم که بی شک تا به این لحظه معلومات فراوانی در باب آنها نداشته اید.

 

1-دوقلوهای همسان اثر انگشت متفاوتی دارند
وقتی می‌گوییم دوقلوهای همسان یعنی این‌که از هر نظر که فکر کنید ورژن کپی شده هم هستند. با اینحال به رغم این مشابهت باورنکردنی و غیر قابل تشخیص ظاهری باید بدانید که اثر انگشت انها بطور کلیً متمایز است. با اینحال چگونه چنین اتفاقی با دقت به این همه ی مشابهت امکان دارد؟ جواب شما این است

 

که این برجستگی هاي کج و معوج روی انگشتان ما که به انها اثر انگشت می‌گوییم در درون رحم مادر شکل میگیرند. در حقیقت این برجستگی هاي ریز و پرپیچ و خم در اثر رابطه دست جنین با دیواره رحم که اطرافش را فرا گرفته ایجاد میشود.

حقایق باورنکردنی پیرامون دوقلوهای همسانبا استناد به بررسی ها این اثرات پرپیچ و خم با استناد به موقعیت جنین و محل قرار گرفتن آن در درون رحم ایجاد میشوند و غیر از این به تراکم ماده آمنیوتی که در لحظه هاي مختلف در اطراف دستان جنین در حرکت است نیز وابستگی دارد. دوقلوهای همسان نیز در رحم مادر مکان هاي متفاوتی را اشغال کرده اند و دستهایشان مسلماً نقاط متفاوتی را روی دیواره رحم فشار داده و با آن در رابطه خواهند بود.

 

2- دوقلوهای همسان با دوقلوهای دو تخمکی بطور کلیً متمایز هستند

ممکن است شما هم تا به این لحظه با خانواده ها و دوستانی که دوقلو بوده و یا حاوی دوقلو هستند روبه‌رو شده باشید با اینحال چیزی که بسیاری آنرا نمی‌دانند این است که دو نوع دوقلو در درون رحم مادر به دو شیوه بطور کلیً متمایز شکل می‌گیرند. از ترکیب اسپرم و تخمک یک زیگوت شکل می‌گیرد که بعد ها به جنین مبدل می‌شود.

 

با اینحال گاهی این زیگوت به دو جنین تقسیم میشود که در انتها دوقلوهای همسان را تولید خواهد نمود. بهمین دلیل است که این دوقلوهای تک زیگوتی دی ان اي یکسانی دارند.

حقایق باورنکردنی پیرامون دوقلوهای همسانبا اینحال در باب دوقلوهای دو تخمکی زمانی شکل میگیرند که مادر دو تخمک دارد و هردو این تخمک ها به وسیله دو اسپرم جداگانه بارور میشوند. بدین خاطر دوقلوهای دو تخمکی ظاهر متفاوتی دارند و دی ان اي انها نیز بطور کلیً متمایز است. در حقیقت آنها دو خواهر یا برادر هستند که یک رحم مشترک رابه مدت نه ماه اجاره کرده اند.

 

3- گاهی اوقات یک از دوقلوها در رحم مادر غیب میشود

یکی از وحشتناک ترین چیزها در باب دوقلوها این است که گاهی اوقات در لحظه بارداری پدیده اي به اسم بازجذب جنین رخ می‌دهد که به عبارت ساده به سندروم غیب شدن دوقلوها مشهور است. این حالت زمانی رخ میدهد که مادری حامله به دکتر مراجعه کرده و بعد از سونوگرافی واضح می‌شود

 

که دوقلویی در شکم دارد با اینحال بعد از مدتی در مییابد که یکی از این دوقلوها غیب شده است، انگار که اصلاً از همان ابتدا وجود نداشته است و بدین ترتیب ایشان تنها باید به داشتن یک فرزند قانع باشد.

حقایق باورنکردنی پیرامون دوقلوهای همسانبا اینحال چه اتفاقی رخ میدهد که یکی از دوقلوها ناگهان غیب میشود؟ با استناد به بررسی ها صورت گرفته یکی از این دوقلوها در هفته هاي ابتدایی بارداری می میرد و دلیل این مرگ نیز غالباً به دلیل نابهنجاری هاي کروموزومی است. بافت هایي که از این جنین مرده باقی میماند به وسیله جنین دیگر جذب شده و دلیل میشود که همه ی فکر کنند یکی از دوقلوها غیب شده است.

 

با استناد به پردازش در 21 تا 30 درصد موارد چند جنینی این رخداد رخ میدهد. با استناد به معمولً نفر دومی که دراین نوع از بارداری به جهان می‌آید بطور کلیً سالم است با وجود این در شرایط بسیار عجیبی رشدکرده است. اینچنین جنینی حاوی قدرت هاي شگفت انگيز یا شخصیت هاي متمایز و متنوع نیست با اینحال گاهی جنین زنده حاوی دو دسته دی ان اي است.

 

4- دوقلوهایی که لحظه تولد از هم جدا میشوند زندگی هاي مشابهی دارند

دعوای بین طبیعت و ذات انسان و نوع تربیت و پرورش در بیشتر مواقع وجود داشته است با اینحال همه ی می‌دانیم که هم فاکتورهای ژنتیکی و هم فاکتورهای محیطی نقش مهمی در افزایش انسان دارند. با اینحال در باب دوقلوها واضح شده که طبیعت نقش بسیار با اهمیت تر و بیشتری دارد.

 

دوقلوهایی که در لحظه تولد از هم جدا می‌شوند و از وجود هم دیگر بطور کلیً بی خبر هستند، در کمال ناباوری زندگی بزرگسالی شدیدا مشابهی دارند. در دهه ي 1960 و 1970 بررسی دراین عرصه انجام گرفت و دوقلوهایی به نم پائولا و الیس از همان بدو تولد از هم جدا شدند.

 

این دو در دهه چهارم زندگیشان به هم معرفی شدند. غیر از باورنکردنی بودن دیدار با کسیکه ظاهر و صدای مشابهی دارد این دو متوجه شده اند که هردو نویسنده بوده و شخصیت هاي تحلیلی، دیدگاه هاي سیاسی و حتی خواست ي یکسانی در انتخاب فیلم دارند.

حقایق باورنکردنی پیرامون دوقلوهای همسانهر دوی انها در لحظه نوجوانی از مشکلات خوراکی و گوارشی رنج می بردند ودر عرصه ي تولید روزنامه دیواری مدارسشان فعالیت داشتند و از همه ی جالب تر این‌که در رشته ي فیلم در دانشگاه درس خوانده بودند. در مطالعه اي دیگر دوقلوهایی که برای هردو اسم جیم انتخاب شده بود

 

در بدو تولد از هم جدا شده و وقتی در بزرگسالی به هم پیوستند اسم اولین زن آنها لیندا بودو زن دومشان نیز بتی اسم داشت. هر دوی انها در اوهایو بزر شده و هردو سیگار می کشیدند و با این وجود اتومبیل مورد توجه آنها نیز یکسان بود.

 

5- دوقلوها حتی قبل از به دنیا آمدن نیز باهم تعامل دارند

رحم مادر مانند اولین آپارتمانی است که برای سکونت اجاره میکنیم. بسیار کوچک، بهم ریخته و شلوغ است و باید مدت لحظه فراوانی را در آن سرگرم مکیدن یک نوشیدنی باورنکردنی‌وغریب از یک نی باورنکردنی‌وغریب تر که به نافمان وصل شده باشیم. با اینحال این ساختمان کوچک در دست به ماست و میتوانیم ازآن لذت ببریم.

 

از همه ی خوب تر اینست که یک هم اتاقی دوست داشتنی هم داشته باشیم که بطور کلیً شبیه به خود ما باشد. و این همان حسی است که دوقلوها دارند و از هر دوقلویی بپرسید بشما خواهد گفت که با جفتش رابطه نزدیک و عمیقی دارد.

حقایق باورنکردنی پیرامون دوقلوهای همسانبرخی از انها طاقت یک لحظه دوردستی از هم را ندارند. بررسی ها واپسین نمایش داده که دوقلوها از همان روزهای اقامت در ساختمان کوچک مشترکشان باهم دوست صمیمی میشوند. در هفته چهاردهم بارداری انها دست زدن به همسایه خودرا شروع می‌کنند. 18 هفته بعد از بارداری آنها خیلی بیشتر از این‌که به دیواره هاي رحم یا خودشان دست بزنند، بدن هم اتاقی شان را لمس میکنند و با این وجود اینکار رابه عمد و با صبر و تمرکز بیشتری انجام میدهند.

 

آنها حتی لحظه لمس کردن قسمت مرتبط به چشم هاي جفت خود با مراقبت بیشتری رفتار میکنند. از همان مراحل ابتدایی این دوقلوها نزدیک بودن و علاقه به هم دیگر، مراقبت کردن از هم و مراوده و تعامل باهم را یاد میگیرند.

 

6- دوقلوهای آینه اي حاوی خصوصیت هاي متضادی هستند

در حقیقت دوقلوهای آینه اي نوعی از دوقلوها هستند که حاوی اختلاف هاي مخصوصی هستند که دوقلوهایی همسان ندارند. این دوقلوها از لحاظ ظاهری شبیه به هم هستند با اینحال خصوصیت هاي متفاوتی دارند. ژن هاي آنها صد در صد یکسان است با اینحال خصوصیت هاي شخصیتی انها درست در نقطه مقابل هم قرار دارد.

 

برای نمونه یکی از انها چپ دست و دیگری راست دست است. یکی از آنها نشانه اي روی پای چپش دارد و دیگری دقیقاً همان نشانه را در همان محل با اینحال روی پای راستش دارد

حقایق باورنکردنی پیرامون دوقلوهای همسانبا اینحال گاهی این اختلاف هاي شکلی باورنکردنی تر گرفته است. برای نمونه بنمایش درآمده که یکی از این دوقلوهای همسان آینه اي به سرطان ریه چپ مبتلا شده و دیگری دقیقا به همان نوع سرطان با اینحال در ریه راست مبتلا شده است. چنین شرایطی با استناد به معمولً در 25 درصد از دوقلوهای همسان رخ می‌دهد و نمیتوان این شرایط را نادر و کمیاب دانست.

 

7- دوقلوهای بهم چسبیده امکان دارد مغز و ذهن مشترکی داشته باشند

بررسی ها نمایش داده که تعداد فراوانی از دوقلوهای بهم چسبیده نه تنها بدن و سر به هم چسبیده اي دارند حتی تفکرات و احساساتشان نیز یکسان و مشترک است. دو دختر جوان به اسم هاي تاتیانا و کریستا هوگان دوقلوهایی بهم چسبیده هستند که جمجمه مشترکی نیز دارند. زنده ماندن آنها خود یک معجزه است از آنجاییکه تعداد فراوانی از دوقلوهایی که شرایط مشابهی دارند حتی برای زنده ماندن نیز نیاز به مراقبت هاي علي الخصوصً دارند.

 

با اینحال مورد با اهمیت تر و باورنکردنی تر در باب آنها که هیچکس تا به این لحظه ندیده این است که بین ذهن این دو یک رابطه فیزیکی وجوددارد که به آنها اجازه داده احساسات نفر مقابل را درک کنند.

حقایق باورنکردنی پیرامون دوقلوهای همسانبین مغزهای جدای این دو یک رابطه فیزیکی وجوددارد که به هر یک از آنها این امکان را می‌دهد که احساس خواهرش درمواجهه با یک محرک را درک نماید. برای نمونه اگر یکی از این دختران یک بستنی سرد را خیلی سریع قورت دهد مغز دختر دیگر احساس سرما خواهد نمود.

 

هر جیزی که یکی از انها بخورد دیگری نیز طعم آنرا درک خواهد نمود. هر یک از آنها دردی داشته باشد دیگری نیز بطور کلیً آنرا حس میکند. حتی گفته شده که هر یک تصویری که از دریچه چشم دیگری قابل مشاهده است را نیز میبیند.

 

8- دوقلوهای قادر اند زبان ناب خودرا داشته باشند

همه ی میدانیم که نوزدان از همان ابتدا به صدای اطراف خود گوش میدهند و به مرور لحظه این صداها و اصوات برایشان معنی دار شده ودر انتها سخن گفتن را می آموزند با اینحال در باب دوقلوها یک بهتری محشر وجوددارد. همزمان با اینکه آنها صداهای نامفهوم اطرافشان را شنیده و سعی

 

در فهمیدن انها دارند به دلیل این‌که یک نوزاد آشنا درکنار آن هاست سعی میکنند باهم رابطه برقرار نمایند. بدین ترتیب زبانی ناب بین انها شکل می‌گیرد که تنها خودشان معنای آنرا می فهمند

حقایق باورنکردنی پیرامون دوقلوهای همسانبهمین دلیل آنها برخلاف تصور ما معنای اصوات در هم و برهم و بی معنی که ادا میکنند رابه خوبی درک می نمایند. وقتی که این دو بزرگ شده و لحظه والدینشان را یاد می‌گیرند دیگر آن زبان ساختگی مشترک فراموش میشود. با اینحال این رخداد در بیشتر مواقع رخ نمیدهد از آنجاییکه مایکل و متیو یولدن دوقلوهایی بزرگسال هستند

 

که زبان لحظه نوزادی خودرا فراموش نکرده و تا سن هفت سالگی به استفاده ازآن ادامه دادند و به مرور لحظه آن رابه یک زبان ساختار یافته مبدل کردند که الفبا و قانون های گرامری ناب خودرا دارد. آنها این زبان را «اومری» نامیده اند و کسی جز خودشان معنای آنرا نمی‌داند.

 

9- ژن دوقلو بودن در بدن مادر است نه پدر

ممکن است تا به این لحظه متوجه شده اید که مردان یا زنانی که دوقلو بوده اند ضرورتا خود صاحب فرزندان دوقلو نمیشوند. دلیل این است که دوقلو شدن نوزدان به یک ژن ناب وابسته است که تنها در بدن زنان وجوددارد. وقتی زنی دو تخمک تولید می‌کند این مسئله علتی ژنتیکی دارد. با استناد به بررسی ها انجام گرفته غالباً زنان چنین توانایی ندارند و دوقلوهای دو تخمکی تنها در زنانی دیده میشود که ژن مرتبط به تولید دو تخمک را دارند.

حقایق باورنکردنی پیرامون دوقلوهای همسانپس اگر زن هستید و مادر یا مادربزرگتان دوقلوهای دو تخمکی به جهان آورده است، شما نیز شانس فراوانی برای به دنیا آوردن فرزندان دو قلو دارید. ژن دو قلویی تنها در مادران وجوددارد بهمین دلیل اگر مردی در جستجوی دوقلو داشتن است باید زنی را بیابد که این ژن در بدن ایشان وجود داشته باشد.

 

10- دوقلوها در حال زیاد شدن هستند

بررسی ها نشان می‌دهد که امروزه بیشتر از هر لحظه دیگری دوقلو وجوددارد. با استناد به مطالعاتی که درسال 2014 انجام گرفت میزان دوقلو بودن نوزادان با 33 مورد در هر 1.000 مورد تولد دراین سال از هر سالی از سه دهه پیش بیشتر بودو معلوم شد که درصد دوقلوها درمقایسه با سال 1980 بیش از 76 درصد گسترش یافته است.

 

با استناد به این ممکن است جهان خیلی زود به تسخیر دوقلوها درآید. با اینحال دلیل این طغیان دوقلوها چیست؟ دلیل اول این است که زنان حال حاضر برای بچه دار شدن صبر بیشتری داشته ودر سنین بالاتر بچه دار می‌شوند

حقایق باورنکردنی پیرامون دوقلوهای همسانبررسی ها نیز نشان می‌دهد که زنانی که در دهه چهارم زندگی خود به سر میبرند به دلیل تفاوت هورمونی و بالا رفتن شانس تولید دو تخمک، احتمال دوقلوآوری بیشتری دارند. فاکتور موثر دیگر علم است که با روشهای لقاح مصنوعی شانس بارور شدن رابه زوج هاي نازا داده و این مسئله با دقت به بهره برداری از بیش از یک تخمک منجر به به دنیا آمدن دوقلوها و یا حتی چند قلوها شده است.

 

 

در بیشتر مواقع میتوانید مطالب علمی مثل نوشته حقایق باورنکردنی پیرامون دوقلوهای همسان را در سیرداغ بخوانید و به دوستان خود معرفی کنید.

مطالب مرتبط